Speciale editie TKM voor het onderwijs

Met ingang van 1 juli 2013 is de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ingegaan. Deze wet geldt voor alle organisaties en professionals die met kinderen en ouders werken. Om ook de medewerkers in het basisonderwijs te bereiken heeft TKM speciaal voor het onderwijs, een speciale gedrukte versie uitgegeven.

Met deze uitgave wil Augeo Foundation, in samenwerking met Bernard van Leer Foundation en Eleven Flowers Fund, mishandeling bespreekbaar maken. Door goed te informeren, duidelijk te laten zien wat kindermishandeling is en wat kinderen en leerkrachten zelf kunnen doen om het aan te pakken.

Deze speciale, gedrukte editie van Tijdschrift Kindermishandeling (TKM) viel bij alle 8.500 basisscholen in Nederland op de mat. Centomani mocht het ontwerp en de opmaak van dit magazine verzorgen.